Komora diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u FBiH

Registracija naše Komore uz usvojeni Statut Komore diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u FBiH, je izvršena 2011.godine. Prvi predsjednik Komore dipl.ing.med.radiologije u FBiH bio je kolega Dževad Leka, potom kao drugi predsjednik dolazi kolega Mustafa Jačević, i od prošle godine dužnost predsjednika Komore obnaša Teufik Orahovac.
Kroz Statut Komore mi smo sebi zacrtali ciljeve i zadatke koji nisu nimalo laki, i nadamo se da ćemo uspjeti u tome, naravno kada kažemo da ćemo uspjeti u tome mislimo na nesebičnu pomoć od nadležnih ministarstava, i nadasve naših poslodavaca koji će napokon prepoznati naš profil.
Statutom Komore smo uveli i po prvi puta imamo:
1. Registar

članova, tj. tačan broj i spisak ljudi koji rade sa otvorenim i zatvorenim izvorima jonizirajućeg zračenja.


2. Licenciranje

naših članova, od strane naše komisije za licenciranje, do osnivanja naše Komore, licence za naš samostalan rad iz domena naše struke dobijali smo od Komore medicinskih sestara i tehničara, što je samo po sebi bio i više nego dovoljan razlog za formiranje naše Komore.


3. Edukacija

u saradnji sa našim Udruženjem kroz Kongrese, seminare, radionice, kontinuirano vršimo edukaciju našeg kadra, na kojima se stiču određeni bodovi koji kasnije služe u vrednovanju i praćenju edukacija.