KONTAKTIRAJTE NAS

Ako nam želite reći neke vaše sugestije, primjedbe, prijedloge - slobodno nas kontaktirajte. Radujemo se kontaktu s Vama.

predsjednik Komore:  
Teufik Orahovac
061 485 247
 
  mail@kdimr.ba
sekretar Komore:
 
Merisa Repeša
062 280 103
  mail.kdimrba@gmail.com
Amela Hasanspahić
062 486 787
 
  mail@kdimr.ba
blagajnik Komore:
 
Faruk Duganhodžić
062 256 835
  faruk-2910@hotmail.com
________________________________________________________


Komora diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u FBiH

adresa:

KOMORA DIPLOMIRANIH INŽINJERA MEDICINSKE RADIOLOGIJE u FBiH
BOLNIČKA 25
71000 SARAJEVO

e-mail:
R/N:

1610000092960058

RAIFFEISEN BANK dd

Sarajevo

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo, BiH