Dokumenti
Preuzmite dokumente Komore.

STATUT
Statut Komore diplomiranih inžinjera medicinske radiologije u FBiH.

POSLOVNIK
Poslovnik o radu Skupštine KDIMR FBiH.

PRAVILNIK
Pravilnik o finansijskom i materijalnom poslovanju KDIMR FBiH.

PRIJEDLOZI
Prijedlozi izmjena Statuta KDIMR FBiH.

PRAVILNIK
Pravilnik o stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika u zoni jonizirajućeg zračenja FBiH.

PRAVILNIK - LICENCE
Pravilnik o postupku izdavanja licenci, sadržaju i izgledu licence u KDIMR FBiH.

ZAKON
Zakon o zaštiti od jonizirajućih zračenja i radijacionoj sigurnosti.